THI TRỰC TUYẾN

Cuộc thi tìm hiểu luật nghĩa vụ Quân sự
(Từ 19/12/2022 đến 26/12/2022)

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI