ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN


Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022

Chủ điểm: THANH NIÊN VIỆT NAM VỮNG BƯỚC, CHINH PHỤC TƯƠNG LAI

Nội dung:

- Tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022).

- Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm trong tháng 10/2022.

Đường link: https://docs.google.com/document/d/16c29cRv4UVY1MVZZfYHlcVvBLtQZWEZN/edit?usp=sharing&ouid=101470281088838237592&rtpof=true&sd=true