ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN


CHÚC MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2022
Ngày 9/11/1946 là ngày ra đời Bản Hiến pháp năm 1946 , bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
⚖️ 10 năm qua, có thể khẳng định Ngày Pháp luật Việt Nam đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn dân nói chung và Thanh thiếu niên nói riêng. Từ đây, nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên.
???? Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp bộ Đoàn  tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.