ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN


Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ 15: Tạo đột phá trong công tác cán bộ

Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao là công tác cán bộ. Đây được coi là yếu tố cốt lõi tạo nên sự đoàn kết, thống nhất; mang lại những thành công vượt trội của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế- xã hội.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, một trong những công việc đầu tiên được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy quan tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. “Chọn đúng người để làm tốt công việc” là chân lý, là khoa học, nhưng để thực hiện được là cả một quá trình thay đổi tư duy, nhận thức, cách làm; phải vượt qua rất nhiều lực cản… Đảng bộ Hải Phòng đã kiên trì đi theo hướng này và đã thành công.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP.Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định: “Nếu thực hiện công tác cán bộ một cách công tâm, khách quan, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung, không gắn lợi ích cá nhân thì chúng ta lựa chọn được đúng người, đúng việc và quy trình được khẳng định là đúng. Ngược lại, nếu vì mục đích cá nhân, lợi ích cục bộ thì mọi quy trình dù khoa học và chặt chẽ tới đâu cũng biến thành không hợp lý. Những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, thực tiễn đã chứng minh đều trở thành những cán bộ có năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, phẩm chất đạo đức và nhiệt huyết vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình lựa chọn”.

5 năm qua, Hải Phòng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo quan điểm đó và trên thực tế đã đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố. Điểm mới đáng chú ý, cũng là nét riêng của Hải Phòng là có nhiều trường hợp thành phố phải “đi tìm” và chỉ khi tìm được người phù hợp, đủ sức gánh vác trọng trách công việc mới bổ nhiệm.

Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ, thành phố kiện toàn, bổ sung kịp thời các chức danh từ lãnh đạo chủ chốt thành phố đến các ngành, các địa phương, đơn vị, bảo đảm sự chặt chẽ, dân chủ, khách quan; không có kiến nghị, không có tiêu cực. Cụ thể, thành phố đã kiện toàn, bổ nhiệm 310 cán bộ, bao gồm 16 đồng chí Ủy viên Thành ủy; 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 8 đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND thành phố; hàng trăm cấp trưởng, phó các ngành, đơn vị; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện… Khi thực hiện các quy trình về bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở đều đạt tỷ lệ tín nhiệm hơn 90-100%. Đặc biệt, tất cả các trường hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy đều đạt tỷ lệ 100%. Qua đánh giá cán bộ hằng năm, 100% số cán bộ được kiện toàn đều phát huy năng lực, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15,7% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo tiêu chí mới), 98% được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm ở mức cao. Không chỉ có vậy, Hải Phòng còn đi đầu cả nước trong thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) bảo đảm nghiêm túc, sát thực tiễn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 1.057 lượt cán bộ, 100% có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 24,12%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 17,4%. Quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1.434 lượt cán bộ, 100% có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 24,75%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 24,4%. Đồng thời xây dựng Quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 105 đồng chí đủ tiêu chuẩn; cơ cấu hợp lý, đủ 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ. Trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ. Đã giới thiệu 1 đồng chí vào Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Thành phố đã cử 4 cán bộ đi học nghiên cứu sinh; cử 12 cán bộ đào tạo thạc sĩ; 760 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 4.379 cán bộ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 100% đội ngũ bí thư cấp ủy huyện được dự lớp bồi dưỡng theo quy định…. Đội ngũ cán bộ diện Thành ủy quản lý có 403 đồng chí, 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nâng lên.

Đổi mới rõ rệt trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp cán bộ, “vì việc chọn người” là nhân tố quan trọng để nhiệm kỳ thứ 15, Đảng bộ thành phố có nhiều đổi mới rõ nét, toàn diện về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên hiệu quả nổi bật trong tất cả các lĩnh vực công tác. Năng lực hoạch định chủ trương, định hướng xây dựng và phát triển thành phố có bước phát triển đột phá về chất mang tầm chiến lược. Dấu ấn rõ nhất là Thành ủy chủ động đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 ngày 24/1/2019 về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là kim chỉ nam, là sự hoạch định lâu dài với tầm nhìn chiến lược phát triển của thành phố Hải Phòng với mục tiêu trở thành một trong những thành phố tiêu biểu, hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Ghi nhận rất lớn về vai trò lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Đã có nhiều bức thư, ý kiến tâm huyết bày tỏ sự cảm phục, tin yêu, kỳ vọng đối với đồng chí Lê Văn Thành và nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp. Có thể thấy, một bộ máy với những người đứng đầu mang tư duy đổi mới và hành động quyết liệt là một điểm sáng của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này. Sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ là yếu tố then chốt, quyết định để thành công.

Thật vui mừng, phấn khởi và tự hào khi mới qua hơn 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Nhiều chỉ tiêu về trước 2-3 năm. Tiềm lực kinh tế của thành phố tăng gấp nhiều lần so với trước. Thu ngân sách nội địa tăng vọt. Nguồn lực dành cho đầu tư phát triển được tăng cường, lớn nhất từ trước tới nay. Tổng chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 đạt 45.150 tỷ đồng, gấp 4,18 lần so với giai đoạn 2011-2015 (10.808 tỷ đồng), trong đó năm 2020 đạt 12.427 tỷ đồng, gấp 4,9 lần năm 2015 (2.534 tỷ đồng). Đặc biệt, Hải Phòng tạo ra bước phát triển vượt bậc trong thu hút các nguồn lực đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 đạt 578,5 nghìn tỷ đồng (mục tiêu đề ra là 440 nghìn tỷ đồng). Tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng mạnh, đến nay chiếm khoảng 90% tổng vốn đầu tư xã hội với sự hiện diện của hầu hết tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Hải Phòng trở thành địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư. Trong 4 năm, thành phố giải phóng mặt bằng 5.879,9 ha đất của 556 tổ chức và 53.009 hộ gia đình, cá nhân để phục vụ 370 dự án phát triển kinh tế- xã hội, chỉnh trang đô thị, trong đó có 10.127 hộ phải bố trí tái định cư nhưng đều có sự đồng thuận, thống nhất cao. Bởi thế, nhiệm kỳ qua, có nhiều dự án, công trình lớn Hải Phòng chỉ thực hiện trong thời gian 8 tháng tới 1 năm là hoàn thành. Tiêu biểu nhất là Nhà máy sản xuất ô tô VinFast thu hồi tới hơn 300 ha đất, nhưng thời gian giải phóng mặt bằng và xây dựng chỉ trong 21 tháng đã hoàn thành - một kỷ lục chưa từng có tại Hải Phòng cũng như của Việt Nam. Cũng là một kỷ lục nữa khi tới hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và hiện đang bắt tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Những thành tựu TP. Hải Phòng đạt được trong những năm gần đây là nhờ sự kế thừa truyền thống, nền tảng phát triển của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và kết quả thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố qua các nhiệm kỳ. Thành công của công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 15 tiếp tục là cơ sở để Thành ủy đặt ra những yêu cầu mới về công tác cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thực hiện hiệu quả cao lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; hoàn thành sứ mệnh phát triển Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.